Viktigheten av bruttoarealet

Husforsikringen er den mest verdifulle forsikringen vi har, hvorfor er det da slik at det svært ofte blir avdekket alvorlige feil i arealet på et hus når man tar en forsikringsgjennomgang? Svaret er at det i svært mange tilfeller er boligarealet(BOA) som blir nevnt som totalareal. I de verste tilfellene så er det grunnflaten som blir oppgitt og da uten eventuelt uinredede kjellere. Konsekvensene ved dette kan være svært alvorlige. Jeg skal komme med et eksempel:

 

I en fiktiv forsikringssamtale, så oppgir kunden at huset er 150 kvm stort, for det er dette arealet som man gjerne ser på i et takstrapport, eller i ligningen. Når jeg spør kunden kontrollspørsmålet om dette er hele huset inkludert eventuelt kjeller og uinredede arealer som boder etc, så kommer det frem at kunden faktisk har en grovkjeller under hele huset, samt diverse boder. Dette betyr at kunden kun har forsikret kun halve huset. Det verste scenarioet ville da vært om huset brant ned til grunnen. Da ville ikke kunden fått dekket opp kjelleren samt bodene. Dette er snakk om et tap i millionklassen!

 

En tommelfingerregel er å alltid oppgi bruttoareal eller BTA til en rådgiver i en forsikringssamtale. Rådgiver har naturligvis også et ansvar for å greie ut om husets areal, men til syvende og sist så har kunden et ansvar for å oppgi riktige opplysninger til selskapet. Dette gjør at du kan sove godt om natten, og unngå en millionsmell om katastrofen skulle inntreffe.

Viktige arealbetegnelser:

 

BTA- Bruttoareal er areal inkludert yttervegger og summeres for alle plan i en bygning.

BRA- Bruksareal for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor ommsluttede vegger(inkludert innvendige vegger).

P- Rom- Primærareal, arealet av primære rom er P rommenes NTA, og arealet av innvendige vegger mellom disse. P-rommene er den viktige delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, og soverom.